"Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları."

John Ruskin

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.