"Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez."

Cenap Şahabettin

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen insandır.