"Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları."

John Ruskin

Müzik duygunun kısaltılmış halidir.

Müzik duygunun kısaltılmış halidir.