"İnsan bağımlı ve mantıksız doğar. Eğitim ise bu ikisini de düzeltmek için tek yoldur."

Johan Vilhelm Snellman

Mutsuzluğum sonsuza kadar sürer.

Mutsuzluğum sonsuza kadar sürer.