"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Mutsuzken başkalarının mutsuzluğunu daha güçlü hissederiz; duygular parçalanmaz, yoğunlaşır.