"Az konuşmak daima iyi şeydir; fakat derli toplu olmak şartıyla."

Ahmet Hamdi Tanpınar

Mutluluk skalasında evrim dikey değil, yataydır.

Mutluluk skalasında evrim dikey değil, yataydır.