"Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur."

Enver Ören

Mutluluk bir idealdir, hayal gücünün ürünüdür zira.