"Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz."

Sigmund Freud

Mutlu olmak, ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir.

Mutlu olmak, ürküntü duymadan kendinin farkına varabilmektir.