"Kuyu kuruyuncaya kadar suyun kıymetini bilmeyiz."

Thomas Fuller

Muhtaç olana hızla veren ona iki kez iyilik eder.

Muhtaç olana hızla veren ona iki kez iyilik eder.