"Sevinmek istiyorsan sevindireceksin, sevilmek istiyorsan seveceksin."

Sadi Şirazi

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.