"Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı görmesi gerekir."

John Ruskin

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.