"İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

François de La Rochefoucauld

Milletine güvenmeyen sanatçının milletiyle yapacağı manevi alışveriş çarpıktır.

Milletine güvenmeyen sanatçının milletiyle yapacağı manevi alışveriş çarpıktır.