"Her aşk lâyık olduğu kadar yaşar."

Sami Zan

Mevki yapma güçtür, ancak o mevkiye layık olmak daha da güçtür.

Mevki yapma güçtür, ancak o mevkiye layık olmak daha da güçtür.