"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.