"İnsan her yaşta çocuk gibidir. Başı daima sevgiden bir yastık arar."

François de La Rochefoucauld

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır.

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır.