"Hiçbir şey olmamak ve hiçbir şeyi sevmemek, aynı şeylerdir."

Ludwig Andreas Feuerbach

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.