"Susan bir bilgin tek bir kelime konuşamayan aptallardan farksızdır."

Molière

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.

Mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir.