"İyi öğüt kesinlikle görmezden gelinir ama bu verilmemesi için bir neden değildir."

Agatha Christie

Matematikteki en büyük ilerlemelerin bazıları daha sonra açıklanması zorunlu hale gelen küçük sembollerin icadıyla olmuştur; eksi işaretinden bütün negatif niceliklerin teorisi çıkmıştır.