"Özgürlük, adaletten başka bir şey değildir."

François Voltaire

Mârifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

Mârifet, nefsi silmek değil, bilmektir.