"Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız."

Mahatma Gandhi

Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.