"Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa hevesleri vardır."

Washington Irving

Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.