"Erkekler unutarak yaşar, kadınlarsa anılarıyla."

T. S. Eliot

Makamın, benim nazarımda keçi sümüğü kadar değeri yoktur.