"İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza bulamaktan hoşlanırlar."

Friedrich Schiller

Kuvvetli olmak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.

Kuvvetli olmak her şeyin fevkindedir. Kuvvet her hareketi mazur gösterebilir. Acizlere acımak ise sersemliktir.