"Sadece bir kere genç olursun. Ama ölünceye kadar olgunlaşmamış kalabilirsin."

Dave Barry

Kurdun kurdu tanıdığı gibi, hırsız da hırsızı tanır.

Kurdun kurdu tanıdığı gibi, hırsız da hırsızı tanır.