"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Kurdun kurdu tanıdığı gibi, hırsız da hırsızı tanır.

Kurdun kurdu tanıdığı gibi, hırsız da hırsızı tanır.