"Bir hayata mal olan özgürlük özgürlük değildir, özgürlüğe mal olan hayat da hayat değildir."

İçimdeki Deniz

Küçük işlerle uğraşanlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler.

Küçük işlerle uğraşanlar çoğu zaman büyük işleri göremeyecek hale gelirler.