"Başarısızlık, daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir."

Henry Ford

Küçük işlerde doğruluğa dikkat göstermeyen bir kişinin büyük işlerine güvenilemez.