"Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin."

Arif Nihat Asya

Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar!

Kötü insanlar, iyi insanları sınamaya yarar!