"Tehlikeden kaçamayan onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

Jean de La Fontaine

Korkuyla arkamıza veya öfkeyle önümüze değil, bilinçle etrafımıza bakalım.

Korkuyla arkamıza veya öfkeyle önümüze değil, bilinçle etrafımıza bakalım.