"Deri değiştirmeyen yılan ölür. Düşünce değiştirmesine engel olunan kafalar da öyle."

Friedrich Nietzsche

Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın.

Konuşup da aptallığınızı ortaya koyacağınıza, konuşmayın da hiç olmazsa herkesin şüphesi kalsın.