"Yüzeysel amaçlar, yüzeysel sonuçlar doğurur."

Attila

Konuşma, bir bayanın etekliği gibi; ilgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun olmalıdır.