"Yenile yenile yenmesini öğrendim."

Napoléon Bonaparte

Kolay değildir, uğruna her şeyinizi verdiğiniz insana yabancı gibi bakmak.