"Işığı önüne al, yürü! Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin."

Arif Nihat Asya

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.