"Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez."

John Locke

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.

Köhne fikirler paslı çivilere benzer. Kolay kolay yerlerinden sökülmez.