"Bir hayata mal olan özgürlük özgürlük değildir, özgürlüğe mal olan hayat da hayat değildir."

İçimdeki Deniz

Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır.

Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır.