"Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil."

Konfüçyüs

Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır.

Koca terbiye edilmez, terbiyeli koca alınır.