"Küçük işlerde doğruluğa dikkat göstermeyen bir kişinin büyük işlerine güvenilemez."

Albert Einstein

Kıyamet günü cehennem, yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında, onu çeken yetmiş bin melek vardır.

Kıyamet günü cehennem, yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında, onu çeken yetmiş bin melek vardır.

Din