"Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum."

Thomas Edison

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.