"Her şey için zaman vardır."

Thomas Edison

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.

Kıskanılmayan, imrenilecek bir fazileti olmayandır.