"Korkmalısın. Çünkü acı bağımlılık yapar."

Hakan Günday

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.

Din