"Kasabadaki en iyi silahşör olduğunuzda, herkes sizle boy ölçüşmek ister."

Elvis Presley

Kişi karakterini, gocunduğu fıkradan belli eder.

Kişi karakterini, gocunduğu fıkradan belli eder.