"Mücevherler vakitle alınabilir ama vakitler mücevherle alınamaz."

Mevlana

Kim kölesi ile yüz okiyye üzerinden mükâtebe yapsa da, kölesi, bunun on okiyyesi hariç hepsini ödese, yine de köledir.

Din