"Hayal gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı görmesi gerekir."

John Ruskin

Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.

Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da başıboş değildir.