"Bankacılara hayaI gücünü teminat oIarak gösteremezsiniz."

Walt Disney

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bunu yaparsanız, kendinize hakaret edersiniz.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bunu yaparsanız, kendinize hakaret edersiniz.