"İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez."

Cenap Şahabettin

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.