"İnsan bağımlı ve mantıksız doğar. Eğitim ise bu ikisini de düzeltmek için tek yoldur."

Johan Vilhelm Snellman

Kendini sevmek bir yüklülük göstergesidir.

Kendini sevmek bir yüklülük göstergesidir.