"Uçmayı öğretemediğinize düşmesini öğretin."

Friedrich Nietzsche

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.