"Güç elinde hertürlü öldürme imkanı varken bağışlayabilme becerisidir; gerçek güç merhamettir."

Oskar Schindler

Kendine ağır geleni başkasına yapma!

Kendine ağır geleni başkasına yapma!