"Başlamanın en iyi yoIu, konuşmayı kesip, yapmaya koyuImaktır."

Walt Disney

Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünyada başka hiç kimseyle arkadaş olamayız.

Kendimizle arkadaşlık çok önemlidir. Onsuz, dünyada başka hiç kimseyle arkadaş olamayız.