"Asla umutsuzluğa düşme, ama düşersen de çalışmanı sürdür."

Edmund Burke

Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız.

Kendimizde her kusuru bağışlar, başkalarında pireyi deve yaparız.