"Akıllı bir adam kadınlar hakkında ne düşündüğünü söylemez."

Oscar Wilde

Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler.