"Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar."

Jean Racine

Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler.