"İnanç dağları yerinden oynatır, fakat sadece bilgi doğru yere oturtabilir."

Joseph Goebbels

Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler.