"Demokrasi, insan ırkının ümididir."

Mustafa Kemal Atatürk

Kendilerine ait hiçbir hayali olmayanlar sizinkileri de göremezler.