"Ahlak da, sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, yaşanır."

Ernest Renan

Kendi geçmişinin bilincine varamayan insan, geçmişini sürekli tekrarlamak zorundadır.

Kendi geçmişinin bilincine varamayan insan, geçmişini sürekli tekrarlamak zorundadır.