"Başkalarının özgürlüğünü amaç edinemediğim sürece özgürlüğü amaçlayamam."

Jean-Paul Sartre

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.