"Matematikte soru sorma sanatı, sorunların çözümünden daha değerlidir."

Georg Cantor

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.