"Mutluluk insanın sevdiği işi yapması değil yaptığı işi sevmesidir."

Sami Zan

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.

Kendi bahçesinde dal olamayanın biri, girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor.