"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Cenap Şahabettin

Kelime oyunları edebiyatın en üstün biçimidir.