"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

René Descartes

Kelime oyunları edebiyatın en üstün biçimidir.