"Fenalığımızı kendimiz suistimal ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimal eder."

Cenap Şahabettin

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.