"İnsan ne kadar dünya malı toplarsa o kadar dünyaya düşkün olur."

Eyüp Sultan

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.