"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

René Descartes

Kanunlar geleneğe bağlıdır.

Kanunlar geleneğe bağlıdır.