"Müzik duygunun kısaltılmış halidir."

Lev Tolstoy

Kadın kendi başına ne gül goncasıdır, ne de diken. Koklamasını bilirsen gül, tutmasını bilmezsen diken olur.