"Eğer Tanrı var olmasaydı, onu icat etmek gerekirdi."

François Voltaire

Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar.

Kadın, erkeği kılıçsız zapteder ve ipsiz bağlar.