"Yaratıcılık ve keşif acıda ve yalnızlıkta saklıdır."

Friedrich Nietzsche

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer ömri fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer.

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer ömri fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer.