"Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar."

Napoléon Bonaparte

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer ömri fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer.

Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer ömri fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer.